نسبت بازده دارایی ها، نشان‌دهندۀ این است که شرکت به ازای هر یک ریال دارایی چه میزان سود خالص کسب کرده است. نسبت بازده دارایی‌ها را به اختصار با ROA بیان می‌کنند. بازده دارایی ها

بازده دارایی ها چیست؟

نسبت بازده دارایی ها، معیار ارزیابی سود به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری در دارایی‌هاست. در واقع این نسبت نشان‌دهندۀ این است که شرکت به ازای هر یک ریال دارایی چه میزان سود خالص کسب کرده است. نسبت بازده دارایی‌ها را به اختصار با ROA بیان می‌کنند. از آنجا که ROA عملکرد شرکت را در گذشته می‌سنجد، محاسبه آن بر اساس میانگین دارایی‌ها منطقی به نظر می‌رسد. رایج‌ترین روش محاسبه نسبت بازده دارایی ها این است که سود خالص را بر کل دارایی ها تقسیم کنید.

بازده دارایی ها به زبان ساده

ROA نشان می‌دهد که شرکت با به کارگیری دارایی‌هایش توانسته چقدر سود ایجاد کند. این نسبت از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. بنابراین، برای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها از منظر این نسبت، باید نسبت ROA را نسبت به میانگین صنعتی که شرکت در آن فعال است و یا نسبت به مقدار این نسبت در دوره مالی قبل سنجید. واضح است که هر چقدر مقدار این نسبت بیشتر باشد، بهتر است.

به عنوان مثال اگر سود خالص شرکت «الف» ۱ میلیون و مجموع دارایی‌های آن ۵ میلیون تومان باشد، نسبت ROA این شرکت ۲۰%  خواهد بود. حال فرض کنید سود خالص شرکت «ب» با سود خالص شرکت «الف» برابر باشد اما جمع دارایی‌های شرکت «ب» ۱۰ میلیون تومان باشد، در این صورت نسبت ROA این شرکت ۱۰% خواهد بود.

در این مثال شرکت «الف» در تبدیل سرمایه‌گذاری‌هایش به سود، عملکرد بهتری داشته است. چراکه توانسته است با سرمایه‌گذاری کمتری در دارایی‌ها، به اندازۀ شرکت «ب» سود بسازد. درواقع می‌توان گفت مهم‌ترین وظیفه مدیریت تخصیص بهینه منابع در دسترسش است. تقریباً همه می‌توانند با استفاده از یک تن اسکناس سودآوری ایجاد کنند اما فقط مدیران معدودی هستند که می‌توانند با سرمایه کم، سود چشم‌گیری را به چنگ آورند.

گاهی اوقات دو مفهوم بازده دارایی‌ ها (ROA) و بازده سرمایه‌گذاری ها (ROI) معادل یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند.

با مشاهده این ویدیوی آموزشی درک بهتری نسبت به مفهوم این اصطلاح مالی پیدا خواهید کرد.

شما می توانید از طریق لینک زیر، فایل ویدیوی آموزشی فوق را دانلود نمایید. (حجم فایل: ۳۰٫۴۱ مگابایت)