بهترین روش پول درآوردن چیست؟

پول چیست؟ پول یک ایده است. از اندیشه میلیونی پول کسب می‌شود. برای به دست آوردن پول از مسیر قانونی و صحیح تنها ۳ روش وجود دارد:

روش اول: پول را با زمان مبادله کنیم.

اولین راهکار مبادله زمان با پول را نشان می‌دهد که این راه ۹۶ درصد از مردم است. آن‌ها افراد شاغل و بادرآمد هستند که ۴۰ یا ۵۰ یا حتی ۶۰ ساعت کار در هفته را با درآمدی مشخص مبادله می‌کنند. افراد زیادی این کار را می‌کنند و این نامناسب‌ترین راه برای اندوختن پول است. با این راهکار تنها از یک جا درآمد به دست می‌آورید.

روش دوم: پولی که پول به دست می‌آورد.

راهکار دوم دستیابی به پول از طریق استفاده از پول یا همان سرمایه‌گذاری است و موضوع این است که از طریق سهام شرکت‌ها، بازار، بورس، اوراق قرضه و … توانایی را در خودمان ایجاد کنیم. حدود ۳ درصد از مردم طبق این راهکار فعالیت می‌کنند، که این مورد راه درستی برای کسب پول است، ولی می‌تواند پرخطر و زحمت باشد. با این حال بسیار بهتر از راهکار اول است.

روش سوم: توانایی دادن به خود از طریق سایرین.

توانمندترین راه و نیز راهی که افراد آگاه به آن عمل می‌کنند راهکار سوم است که در آن توسط سایرین به زمان توانایی می‌دهید. هنگامی که از این راهکار استفاده می‌کنید به وسیله کوشش دیگران، برای زمان و خودتان قدرت به دست می‌آورید. جالب است بدانید که تنها یک درصد از مردم از راهکار سوم استفاده می‌کنند، ولی ۹۶ درصد پول کسب می‌کنند. پس متوجه می‌شوید که پیروزترین و درآمدزاترین راه، راهکار سوم است و ویژگی آن این است که استفاده زیادتر از این راهکار امکان تفکر بیشتری را در موارد دیگر زندگی می‌دهد.