این گزارش به تحلیل بنیادی سهم شسینا (صنایع شیمیایی سینا) می پردازد. در این گزارش تحلیلی، ابتدا مباحث زیر مطرح شده است:

 • معرفی شرکت
 • ترکیب سهامداران
 • مفروضات برآورد کارشناسی
 • توضیحاتی در مورد شرکت
 • وضعیت متانول جهانی

سپس با در نظر گرفتن پاره ای از مفروضات، سود هر سهم شسینا در سه سناریو برآورد شده است. در پایان نیز تحلیل حساسیت و تحلیل تکنیکال سهم ارائه گردیده است.

نکات بااهمیت در تحلیل بنیادی سهم شسینا (شرکت صنایع شیمیایی سینا)

 • صندوق تجربه ایرانیان از فروردین ماه ۹۶ وارد ترکیب سهامداران این شرکت شده است.
  این شرکت از ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ رشد پایداری رو تجربه کرده است.
  ارزش بازار سهم ۴۰ میلیارد تومان می باشد، که خیلی کوچک است.
  از نظر نگاه به سهامداران این شرکت می توان به شرکت رویال صدف کیش اشاره نمود که قیمت تمام شده شرکت رویال صدف کیش(۵٫۸ % سهام این شرکت را دارا می باشد) بالا می باشد و همچنین با توجه به تاریخ ورود اشخاص حقیقی قیمت تمام شده این شرکت برای آن ها نیز بالای ۱۴۰۰۰ ریال می باشد.

نتیجه تحلیل بنیادی سهم شسینا (شرکت صنایع‌ شیمیایی‌ سینا)

سود هر سهم شسینا برای سال مالی ۹۶ در سه سناریوی خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه به شرح زیر برآورد شده است:

 • سناریوی خوش بینانه: حالت اول: ۱۱۹۲ ریال – حالت دوم: ۳۲۱۰ ریال
 • سناریوی واقع بینانه: حالت اول: ۱۰۷۸- ریال – حالت دوم: ۲۰۳ ریال
 • سناریوی بدبینانه: حالت اول: ۲۰۰۱- ریال – حالت دوم: ۱۰۵۹- ریال

تفاوت حالت اول و دوم در مفروضات آن هاست.

از آن جا که سود شرکت به شدت متاثر از نرخ متانول مصرفی است، در صورت تغییر نرخ متانول در سال سود شرکت دستخوش تغییر خواهد شد. به همین خاطر تحلیل حساسیت سود شرکت فقط در حالت واقع بینانه انجام شده است.

شما می توانید از طریق لینک زیر متن کامل این گزارش تحلیلی را مشاهده نمایید.