این گزارش به تحلیل بنیادی سهم شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس) می پردازد. در این گزارش تحلیلی ابتدا مباحث زیر مطرح شده است:

 • تاریخچه شرکت
 • سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت
 • افزایش سرمایه شرکت
 • محصول تولیدی شرکت
 • وضعیت جهانی عرضه و تقاضا و قیمت اوره
 • وضعیت داخلی عرضه و تقاضا و بازار اوره
 • نگاهی دقیق تر به داخل شرکت

سپس به پیش بینی صورت سود و زیان و تخمین سود هر سهم پرداخته شده است.

نتیجه تحلیل بنیادی سهم شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس)

سود هر سهم شپدیس برای سال مالی ۹۶ با در نظر گرفتن مفروضات زیر، ۹۵۸ ریال برآورد شده است.

 • مفروضات:
  خط سوم تولید اوره از تاریخ ۱ خرداد به بهره برداری برسد.
  برای شش ماهه باقیمانده فرض می کنیم نرخ دلار آزاد ۳۷۵۰۰ ریال و نرخ دلار مبادله ای ۳۲۵۰۰ ریال باشد.
  نرخ دلار مبادله ای ۳۲۵۰۰ ریال
  نرخ فروش اوره صادراتی ۱۹۰ دلار در تن
  نرخ فروش اوره داخلی ۷۵۰۰ ریال در کیلو (قیمت عرضه اولین هفته اوره در بورس کالا)
  نرخ گاز خوراک ۱۰ سنت و سوخت ۵٫۵ سنت

می بینیم که با قیمت های فعلی باید منتظر افت سودآوری شپدیس باشیم. علاوه بر این در صورت افت قیمت اوره خلیج فارس تا ۱۸۰ دلار در هر تن سود هر سهم تا ۸۸ تومان هم کاهش خواهد یافت. در کنار این موارد ۲ مورد خوش بینانه هم در این بررسی وجود دارد.

اول نرخ خوراک که ۱۰ سنت بوده و دوم هم راه اندازی خط سوم از اول خرداد که با توجه به بد قولی های مکرر مدیریت پردیس باید به آن هم شک داشت. به نظر می رسد با وجود تمام موارد و وارد مدار شدن طرح های توسعه متعدد اوره و آمونیاک و افزایش قیمت جهانی گاز طبیعی، ریسک سهم کم نباشد.

شما می توانید از طریق لینک زیر متن کامل گزارش تحلیل بنیادی سهام شرکت پتروشیمی پردیس را مشاهده نمایید.