شرکت نیروکلر در صنعت مواد شیمیایی فعالیت می نماید. در این گزارش وضعیت سهام شرکت نیروکلر (شکلر) با رویکرد بنیادی تحلیل گردیده و صورت سود و زیان این شرکت برآورد شده است.
تحلیل بنیادی سهم شکلر

این گزارش به تحلیل بنیادی سهم شکلر (شرکت نیروکلر) می پردازد. در این گزارش تحلیلی مباحث زیر مطرح شده است:

  • معرفی شرکت
  • جایگاه شرکت در صنعت
  • بررسی وضعیت تولید وفروش
  • وضعیت بهای تمام شده
  • برآورد سود سال جاری

سود هر سهم شکلر برای سال مالی ۹۶ با در نظر گرفتن مفروضات زیر، ۲۴۴ ریال برآورد شده است.

مفروضات مربوط به تحلیل بنیادی سهم شکلر

– مقدار تولید و فروش برابر با بودجه در نظر گرفته شده است.
– نرخ فروش سود پریک صادراتی برای شش ماهه پایانی سال به طور متوسط ۵۰۸ دلار و با نرخ دلار ۳۸۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است.
– نرخ فروش کلر مایع، پرکلرین، کلرورفریک صادراتی برای شش ماهه پایانی برابر با بودجه شش ماهه اول در نظر گرفته شده است.
– نرخ فروش آب ژاول صادراتی شش ماهه پایانی برابر با نرخ عملکرد سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است.
– نرخ فروش محصولات داخلی برای شش ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ با توجه به نرخ محصولات در بورس کالا و آخرین گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۶ شرکت در نظر گرفته شده است.
– با توجه به مبانی و مفروضات فوق درآمد شرکت در کل سال ۴۷۲ میلیارد ریال برآورد می گردد که در صورت تحقق یک درصد نسبت به بودجه اعلامی شرکت رشد خواهد کرد.
– مقدار مصرف مواد اولیه معادل با نسبت مصرف مواد به تولید در سال های گذشته در نظر گرفته شده است.
– نرخ خرید مواد اولیه با توجه به آخرین اطلاعات در دسترس از نرخ محصولات در نظر گرفته شده است.
– سایر اقلام صورت سود و زیان برابر با بودجه در نظر گرفته شده است.

شما می توانید از طریق لینک زیر متن کامل گزارش تحلیل بنیادی سهم شکلر (شرکت نیروکلر) را مشاهده نمایید.