در این گزارش وضعیت سهام شرکت مس شهید باهنر (فباهنر) با رویکرد بنیادی تحلیل گردیده است. با توجه به بررسی صورت های مالی و شرایط کنونی سود هر سهم این شرکت برای سال مالی ۹۶ در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به ترتیب ۸۰۱ و ۶۰۱ ریال برآورد شده است.
تحلیل بنیادی سهم فباهنر

این گزارش به تحلیل بنیادی سهم فباهنر (شرکت مس شهید باهنر) می پردازد. فعالیت اصلی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان تولید انواع فرآورده های مسی و آلیاژهای مسی و برنجی شامل لوله های مسی، مفتول و مقاطع مسی و برنجی، ورق و تسمه مسی، ورق و تسمه آلیاژ مس و نیکل و سایر آلیاژهای مسی و برنجی است. در این گزارش تحلیلی مباحث زیر مطرح شده است:

  • معرفی شرکت
  • بررسی تولید شکت
  • بررسی فروش شرکت
  • بررسی صورت سود و زیان شرکت
  • بررسی طرح های توسعه شرکت
  • تحلیل حساسیت
  • برآورد سود هر سهم در سناریوهای مختلف

خلاصه تحلیل بنیادی سهم فباهنر

سود هر سهم این شرکت برای سال مالی ۹۶ در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به ترتیب ۸۰۱ و ۶۰۱ ریال برآورد شده است. شایان ذکر است که شرکت در نظر دارد با استفاده از پتانسیل موجود سرمایه خود را از مبلغ ۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰ درصد) از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد. به منظور جبران بخشی از مخارج سرمایه ای انجام شده، شرکت برای جلوگیری از کاهش تولید و فروش، به اخذ تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دست خواهد زد و این امر درنهایت منجر به کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.

همچنین در طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ شرکت اقدام به مشارکت در دو طرح نموده است که اثرات مالی آن در حال حاضر قابل پیش بینی نبوده و به دلیل نبود اطلاعات مناسب در برآورد صورت سود و زیان اعمال نگردیده است.

شما می توانید از طریق لینک زیر متن کامل گزارش تحلیل بنیادی سهم فباهنر (شرکت مس شهید باهنر) را مشاهده نمایید.