این گزارش به تحلیل بنیادی سهم پکرمان (گروه صنعتی بارز) می پردازد.

در این گزارش ابتدا به معرفی شرکت و صنعتی که شرکت در آن فعال است پرداخته شده است. سپس با درنظر گرفتن پاره ای از مفروضات سود هر سهم شرکت برای سال ۹۶ برآورد شده است.

نتیجه تحلیل بنیادی سهم پکرمان (گروه صنعتی بارز)

سود هر سهم شرکت در بودجه ۹۶، ۵۲۵ ریال اعلام شده است. بر اساس مفروضات زیر سود هر سهم شرکت در سال ۹۶، ۷۷۰ ریال برآرود شده است.

مفروضات:
۱)  میانگین نرخ دلار برای سال ۹۶ : ۴۰۰۰ ریال
۲) میانگین نرخ خرید کائوچوی طبیعی در سال ۹۶ : ۱٫۹ دلار در کیلو
۳)  میانگین نرخ خرید کائوچوی مصنوعی در سال ۹۶ : ۷۰۰۰۰ ریال در کیلو
۴) افزایش ۵ درصدی نرخ مواد اولیه (به غیر از کائوچو) نسبت به پیش بینی ۹۶
۵) نرخ فروش محصولات و مقدار فروش مثل پیش بینی محقق شود.
۶) شرکت لاستیک کردستان ۶ ماه سال را با حاشیه سود ناخالص ۲۵ درصد تولید کند و ۸۰ درصد سود را تقسیم کند.
۷) هزینه های اداری و عمومی و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی مشابه پیش بینی شرکت در نظر گرفته شده است.

بیشتر فرض ها نسبت به شرایط فعلی بدبینانه هستند. فقط در مورد پروژه لاستیک کردستان خوشبینانه فرض شده است.

جهش سال پیش در قیمت کائوچوی طبیعی عمدتا ناشی از باران های موسمی و جهش قیمت های کائوچوی مصنوعی هم در بین پلیمرها بی سابقه بوده است. به علاوه سود شرکت نسبت به افزایش نرخ فروش نسبت به پیش بینی ۹۶ بسیار حساس است. افزایش ۵ درصدی نرخ فروش محصولات شرکت (با فرض برقراری فروض فوق) می تواند سود را تا ۹۳۰ ریال به ازای هر سهم افزایش دهد.

شما می توانید از طریق لینک زیر متن کامل تحلیل بنیادی سهم پکرمان (گروه صنعتی بارز) را مشاهده نمایید.