این گزارش به تحلیل تکنیکال سهم دتولید (شرکت داروسازی تولید دارو) می پردازد.

تحلیل تکنیکال سهم دتولید

تحلیل تکنیکال سهم دتولید بر مبنای نمودار

با توجه به نمودار فوق، قیمت سهام شرکت تولید دارو از محدوده مقاومتی ۶۷۳۰ الی ۶۸۶۰ ریالی پر قدرت عبور کرده و اهداف ۷۳۴۶ ریال و ۸۳۴۵ ریال با حد ضرر ۵۷۴۴ ریال را در پیش دارد.

از لحاظ موج شماری امواج الیوت نیز به نظر می رسد در ابتدای موج سوم صعودی قرار داشته باشد.

نسبت ریوارد به ریسک سهم در محدوده فعلی مناسب ارزیابی می شود.

شما می توانید از طریق لینک زیر متن کامل این گزارش تحلیلی را مشاهد نمایید.