مرز کارا چیست؟

مرز کارا مجموعه‌ای از پرتفوهای بهینه است. کلیه پرتفوهایی که روی مرز کارا قرار دارند، به ازای سطح یکسان و مشخصی از ریسک، بیشترین بازده مورد انتظار و یا به ازای سطح یکسان و مشخصی از بازده مورد انتظار، کمترین ریسک را دارند.

پرتفوهایی که زیر مرز کارا قرار دارند، بهینه نیستند. به دلیل این که این پرتفوها به ازای سطح مشخصی از ریسک بیشترین بازده را ارائه نمی‌دهند. به عبارت دیگر پرتفوهای دیگری وجود دارند که با همان سطح از ریسک، بازده بیشتری دارند.

در صورت مجاز نبودن بودن فروش استقراضی، مرز کارا از نقطه مربوط به پرتفوی حداقل واریانس کلی شروع و به نقطه مربوط به پرتفوی حداکثر بازده مورد انتظار ختم می‌شود. در صورت مجاز بودن فروش استقراضی، مرز کارا مجدداً از نقطه مربوط به حداقل واریانس کلی شروع می‌شود اما به نقطه مربوط به پرتفوی حداکثر بازده مورد انتظار ختم نمی‌شود. در این حالت حد بالایی نامحدود است.

مرز کارا به زبان ساده

مفهوم مرز کارا، اولین بار در سال ۱۹۵۲ توسط هری مارکویتز برنده جایزه نوبل ارائه شد. مرز کارا، سنگ بنای نظریه نوین پرتفوی است. یکی از مفروضات اولیه سرمایه‌گذاری این است که هرچقدر ریسک بیشتر باشد، بازده هم بیشتر است.

سرمایه‌گذارانی که ریسک کمتری را متحمل می‌شوند، بازده بالقوه کمتری هم خواهند داشت. در نتیجه سرمایه‌گذاران باید یک تعادل منطقی میان ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌هایشان ایجاد نمایند.

بر اساس نظریه مارکویتز به ازای هر سطح مشخصی از ریسک یا بازده، یک پرتفوی بهینه وجود دارد که به بهترین شکل ممکن بر اساس ریسک و بازده متعادل گشته است. به عنوان مثال به ازای سطح ریسک A پرتفویی بهینه است که نسبت به سایر پرتفوهای موجود، بازده بیشتری را ایجاد نماید. حال فرض کنید سایر پرتفوهای بهینه را هم برای سطوح دیگر ریسک (D ،C ،B و …) پیدا کنیم. اگر نقاط مربوط به این پرتفوهای بهینه را در فضای ریسک و بازده رسم نماییم، مجموعه این نقاط یک منحنی را تشکیل می‌دهند که به آن مرز کارا می‌گویند.

با مشاهده این ویدیوی آموزشی درک بهتری نسبت به مفهوم این اصطلاح مالی پیدا خواهید کرد.

شما می توانید از طریق لینک زیر، فایل ویدیوی آموزشی فوق را دانلود نمایید. (حجم فایل: ۱۹٫۲۹ مگابایت)