نسبت سورتینو چیست؟

نسبت سورتینو یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک است. این نسبت مشابه نسبت شارپ است با این تفاوت که منطق محاسبه ریسک در آن متفاوت است. به طورکلی دو دیدگاه اساسی در مورد ماهیت ریسک وجود دارد. برخی از معیارها مانند نسبت شارپ ریسک را هر گونه نوسان مثبت و منفی می‌دانند اما برخی دیگر مانند نسبت سورتینو ریسک را فقط نوسانات منفی یا نامطلوب می‌دانند. بنابراین ممکن است بر مبنای نسبت شارپ یک سرمایه‌گذاری بسیار پرریسک تلقی گردد اما بر مبنای نسبت سورتینو، سرمایه‌گذاری مذکور از ریسک کمی برخوردار باشد.

برای محاسبه نسبت سورتینو کافی است نرخ بازده بدون ریسک را از نرخ بازده دارایی یا سرمایه‌گذاری کم کرده و عدد حاصل را بر انحراف معیار نامطلوب آن دارایی تقسیم نمایید. همچنین می‌توان به جای نرخ بازده بدون ریسک نرخ بازده مورد قبول سرمایه‌گذار یا نرخ بازده هدف را در فرمول قرار داد.

نسبت سورتینو به زبان ساده

نسبت سورتینو میزان بازدهی سرمایه‌گذاری را نسبت به میزان ریسک نامطلوب آن سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. علت این که در این حالت فقط ریسک نامطلوب یا نوسانات منفی در نظر گرفته می‌شود این است که سرمایه‌گذاران معمولاً بیشتر از آن که به دنبال حداکثر کردن بازدهی خود باشند به دنبال حداقل کردن زیان هستند.
بدیهی است که هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد بهتر است. به عبارت دیگر یک سرمایه‌گذار عقلایی در هنگام انتخاب بین دو فرصت سرمایه‌گذاری، به ازای سطح مشخصی از ریسک نامطلوب، آن سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کند که بازده بیشتری را ایجاد می‌نماید.

با مشاهده این ویدیوی آموزشی درک بهتری نسبت به مفهوم این اصطلاح مالی پیدا خواهید کرد.

شما می توانید از طریق لینک زیر، فایل ویدیوی آموزشی فوق را دانلود نمایید. (حجم فایل: ۶۸٫۴۷ مگابایت)