نسبت گردش دارایی چیست؟

نسبت گردش دارایی میزان کارایی شرکت را در بکارگیری دارایی‌هایش نشان می‌دهد. گاهی این نسبت را نسبت بکارگیری دارایی (Asset Utilization Ratio) هم می‌نامند. این نسبت برابر است با فروش یا درآمد تقسیم بر کل دارایی‌ها.

به عنوان مثال اگر این نسبت برای شرکتی ۰٫۵ باشد، یعنی شرکت به ازای هر یک ریال دارایی، ۰٫۵ ریال فروش داشته است. در شرایط عادی، هرچقدر این نسبت بیشتر باشد، بهتر است چراکه نشان می‌دهد مدیریت توانسته است از دارایی‌هایش به نحو احسن استفاده کند. با توجه به این که هر صنعت شرایط خاص خود را دارد، مقدار این نسبت در صنایع مختلف متفاوت است.

به همین دلیل نسبت گردش دارایی هر شرکت باید با میانگین این نسبت در صنعت، مقایسه شود. به طور کلی هر چقدر نسبت گردش دارایی نسبت به دوره‌های قبل و یا نسبت به میانگین صنعتی که شرکت در آن فعال است بالاتر باشد، بهتر است.

نسبت گردش دارایی به زبان ساده

این نسبت معمولاً به صورت سالانه محاسبه می‌شود. صورت این نسبت درآمد یا فروش است که در صورت سود و زیان شرکت منعکس می‌شود. مخرج این نسبت کل دارایی‌های شرکت است که در ترازنامه شرکت قابل رؤیت است.

البته باتوجه به این که ترازنامه وضعیت شرکت را در یک لحظه خاص از زمان نشان می‌دهد بهتر است در محاسبه این نسبت، از میانگین دارایی‌ها استفاده کنید. به عنوان مثال اگر دارایی‌های یک شرکت در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ برابر با ۱۰۰ و در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۹ برابر با ۸۰ باشد، کافی است این دو عدد را باهم جمع کرده و حاصل را تقسیم بر ۲ کنید تا میانگین دارایی‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ را به‌دست آورید.

با مشاهده این ویدیوی آموزشی درک بهتری نسبت به مفهوم این اصطلاح مالی پیدا خواهید کرد.

شما می توانید از طریق لینک زیر، فایل ویدیوی آموزشی فوق را دانلود نمایید. (حجم فایل: ۷۸٫۷۶ مگابایت)