تمام مطالب تهیه شده توسط : کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

این گزارش به تحلیل بنیادی سهم شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس) می پردازد. در این گزارش تحلیلی ابتدا مباحث زیر مطرح شده است: تاریخچه شرکت سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت افزایش سرمایه شرکت محصول تولیدی شرکت وضعیت جهانی عرضه و تقاضا و قیمت اوره وضعیت داخلی عرضه و تقاضا و بازار اوره نگاهی دقیق تر به… بیشتر بخوانید >>

این گزارش به تحلیل بنیادی سهم پکرمان (گروه صنعتی بارز) می پردازد. در این گزارش ابتدا به معرفی شرکت و صنعتی که شرکت در آن فعال است پرداخته شده است. سپس با درنظر گرفتن پاره ای از مفروضات سود هر سهم شرکت برای سال ۹۶ برآورد شده است. نتیجه تحلیل بنیادی سهم پکرمان (گروه صنعتی… بیشتر بخوانید >>