در این گزارش وضعیت سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) با رویکرد بنیادی تحلیل گردیده است. با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده برای ده ماهه انتهایی سال ۱۳۹۶، سود این شرکت تقریبا برابر با بودجه شرکت به دست آمده است. این گزارش به تحلیل بنیادی سهم کرماشا (شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه) می پردازد…. بیشتر بخوانید >>