شرکت نیروکلر در صنعت مواد شیمیایی فعالیت می نماید. در این گزارش وضعیت سهام شرکت نیروکلر (شکلر) با رویکرد بنیادی تحلیل گردیده و صورت سود و زیان این شرکت برآورد شده است. این گزارش به تحلیل بنیادی سهم شکلر (شرکت نیروکلر) می پردازد. در این گزارش تحلیلی مباحث زیر مطرح شده است: معرفی شرکت جایگاه… بیشتر بخوانید >>