تمام مطالب تهیه شده توسط : کارگزاری فولاد مبنا

در این گزارش وضعیت سهام شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) با رویکرد بنیادی تحلیل گردیده است. با توجه به بررسی صورت های مالی و شرایط کنونی نه متصورات آینده بنیادی در شرکت، ارزش گذاری قیمت هر سهم شرکت در حالت بدبینانه ۹۵۷۰ تومان و خوش بینانه ۵۹۰ تومان برآورد می گردد. این گزارش… بیشتر بخوانید >>

این گزارش به تحلیل بنیادی سهم دلقما (دارویی و بهداشتی لقمان) می پردازد. شرکت سهامی صنایع دارویی بین المللی (آی . دی . آی) در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۷ به ثبت رسیده است. نام این شرکت در سال ۵۲ به شرکت صنایع بین المللی درآکسون و سپس به شرکت آی . دی . آی… بیشتر بخوانید >>