در این گزارش وضعیت سهام شرکت مس شهید باهنر (فباهنر) با رویکرد بنیادی تحلیل گردیده است. با توجه به بررسی صورت های مالی و شرایط کنونی سود هر سهم این شرکت برای سال مالی ۹۶ در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به ترتیب ۸۰۱ و ۶۰۱ ریال برآورد شده است. این گزارش به تحلیل بنیادی… بیشتر بخوانید >>