پوشش ریسک، مشابه خرید یک بیمه نامه است. هنگام پوشش ریسک باید یک تعادل منطقی میان ریسک و بازده برقرار باشد. زمانی که ریسک بالقوه را کاهش می‌دهید، سود بالقوه شما نیز کاهش خواهد یافت. پوشش ریسک یا مصون سازی، یک سرمایه‌گذاری است برای کاهش ریسک مربوط به تغییرات نامطلوب قیمت یک دارایی. معمولاً پوشش… بیشتر بخوانید >>